Copyright 2024 - Custom text here

Především rehabilitace s malými pacienty. A jaká rehabilitace? Samozřejmě hlavně respirační fyzioterapie. Rehabilitace probíhá denně, individuálně, vždy pod kontrolou fyzioterapeutek. Každý malý pacient má po celou dobu pobytu svou fyzioterapeutku, která se mu intenzivně věnuje. Zároveň zacvičuje doprovod do všech vhodných léčebných technik:

Hygiena HCD: děti nacvičují smrkání, vyplachují si konvičkou HCD, cvičí mimické svaly.

Masáž: maminky se snaží křížovou masáží uvolnit stěny bronchů u svého dítěte a posunout sekret z dýchacích cest směrem ke krku a následně hlen vyplivnout.

Míčková facilitace: je to facilitační technika s využitím molitanových míčků. Tato metoda napomáhá léčbě alergických, astmatických a průduškových onemocnění, imunitního deficitu a jejímž účinkem je možné rozmíčkovat i záchvat dušnosti začátku.

Ukázka soft míčků
Ukázka soft míčků

Léčebné polohy: pomáhají aktivovat dýchací svaly, zlepšují plicní ventilaci

Kontaktní dýchání: různé manuální hmaty, manévry, vibrace a komprese v oblasti hrudníku pro hygienu dolních cest dýchacích. Tuto techniku se učí maminky, pod vedením fyzioterapeutky.

Autogenní drenáž: již název napovídá, že tato technika je pro starší děti nebo dospělé pacienty. Různými typy inspiria (nádechu) a expiria (výdechu) nebo ústní brzdy, trasportuje pacient sám u sebe sekret z dýchacích cest.

Respirační handling: tento manévr se používá u malých dětí (0 – 2 roky). Provádí ho terapeut nebo matka. Opět technika k hygieně dolních cest dýchacích. Všechny expektorační (odhleňovací) techniky musí být zakončeny Huffingem, nebo odkašláním a vyplivnutím hlenu.

Inhalace: nácvik správného léčebného dechového vzoru. Nádech – pauza – výdech – pauza.

Dechové trenažéry:

Inspirační (nádechové) – zdokonalují techniku inhalační léčby, zlepšují ekonomiku práce nádechových svalů, snižují jejich svalové napětí a předcházejí chronické únavě.

Coach, CliniFLO

Treschhold

Expirační (výdechové) – podporují expektoraci, obnovují ventilaci cest dýchacích, zlepšují flexibilitu (pružnost) stěn bronchů, preventivně působí proti bronchiálnímu kolapsu.

Cornet

Acapella

TheraPep

Flutter

Práce s těmito trenažéry je velmi snadná a efektivní léčebná metoda, umožňuje cvičební nezávislost a samostatnost, proto se v naší léčebně snažíme o nacvičení technik co nejdříve, tedy už ve věku 2 let dítěte. Bohužel běžný pacient, kde není diagnostikována závažnější diagnóza, jako je CHOPN či CF, není informován o respirační fyzioterapii. Právě včasnou rehabilitací indikovanou již v dětském věku, bychom mohli minimalizovat symptomy nemocí dýchacích cest, urychlit léčení a zkvalitnit jejich život.

Cvičení ke korekci postury:

Cvičení v bazénu s perličkovou masáží:

Individuální cvičení ke korekci postury:

Respirační handling:

Individuální statické dechové cvičení s použití Cornetu:

Správný sed na fyzioballu s použitím trenažéru CliniFLO:

Skupinové dechové cvičení – fyzioball a metoda SMS:

A co napsat závěrem? Jsme skvělý kolektiv, poskytujeme kvalitní rehabilitační péči a těšíme se na vás!

-

Kontakty

Léčebna respiračních nemocí Cvikov, p.o., 
dětská léčebna

Ústavní 529/II
471 54 Cvikov

Telefon

  • 487 751 241-2 (spojovatelka)

E-maily: 

 

 

Fakturační adresa

Léčebna respiračních nemocí Cvikov, příspěvková organizace
Martinovo Údolí 532/II
471 54 Cvikov
IČO: 00673951
DIČ: CZ00673951

Zřizovatel